Kiwanis Junior Wervik, het ontstaan

                                                                CharterGroepsamen1

 

Oprichting Kiwanis Junior Wervik

Begin 2010 kwam de vraag van onze huidige Peterclub Kiwanis Wervik Tabaksstreek om een Juniorclub op te richten. Gezien de verschillende familiale connecties met deze
laatstgenoemde club, was er al enig zicht op het functioneren van een kiwanisclub in het algemeen van de prominenten die het vuur aan de lont staken.

Maar éénmaal de vraag gesteld, kwamen er meteen een heleboel vragen rijzen: waarom juist bij Kiwanis een club oprichten? Wie zal er mee zijn schouders onder dit project willen zetten? Hoe zullen we ons profileren? Hoe zullen we de mensen die we willen helpen bereiken? ...

De antwoorden kwamen snel, daar er al eveneens contacten waren met andere jeugdige organisaties zoals JCI, Leo's, enz.... Nergens was de nadruk op de sociale thematiek zo groot als binnen Kiwanis zelf; zij profileren het kind als centraal uitgangspunt en dit gecombineerd met een regionaal aspect.

Eind februari 2010 was het dan zover: In de Ieperstraat 120 c te Geluwe kwamen we voor de eerste maal we samen met 6 jongeren: Vanderbrugge Davy, Vangheluwe Stijn, Wenes Bram, Vangheluwe Elien, Descamps David en Vangheluwe Bert. Dit zijn de grondleggers van de club met Bert Vangheluwe als stichtend voorzitter. Het gezelschap werd gestuwd door drie Peters: Jean-Pierre Vanacker, Dorny Yves en Vangheluwe Luk. Hier werd er eens gepolst en uitgewisseld wat er allemaal komt kijken bij het oprichten van een Kiwanisclub. Allen waren we nog tussen de 25 en 35 jaar oud en het enthousiasme borrelde niet alleen in de bierglaasjes.

Begin april werd er al voor de eerste keer in ons huidige lokaal, 't Zwijntje in Geluwe, een eerste officiële bijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren we reeds met 8 jongeren present. Op dit moment waren we zoals dit dan heet, in organisatie; een inlooptijd om je als groep te organiseren en éénmaal je een hechte groep hebt met minimaal 12 personen kun je dan de stap zetten naar een officieel erkende club. Om een officieel erkende club te kunnen worden (charteren heet dit in de gebruikelijke terminologie) moet je eerst een sociaal project ondersteunen. Bij deze werd ons eerste sociaal project het ondersteunen van het Belgisch Kampioenschap Boccia te Gits waar we ondertussen partner van geworden zijn. Op 5 november 2011, en een kleine 20 vergaderingen later, kwam het moment de gloire. Na een kleine twee jaar van smeden en kneden werd Kiwanis Junior Wervik geboren.

Hier werd met de nodige luister op het stadhuis te Wervik in de aanwezigheid van de burgemeester en het schepencollege, samen met de Gouverneur van BeLux Kiwanis en andere sympathisanen onze club gecharterd. De charter werd door 14 leden ondertekend en gevierd met onze eerste Gala; "Rouge ça Bouge" in Ter Biest te Rekkem waarbij we 190 genodigden mochten verwelkomen. De opbrengst ging hiervan reeds naar ons eerste sociale projecten.

Het oprichten van een club is een ware uitdaging, een nieuwe sprong in het ongewisse, het durven doen, het op zoek gaan naar het ongekende. Het is alsof je aan een kunstwerk begint, waarvan je weet dat je er altijd zal aan blijven werken, maar nooit weet hoe het er ooit zal uitzien. Je gaat eerst op zoek naar je basiselementen, de juiste klei die moet zorgen voor een sterk samengesmolten geheel. Daarbij is het van groot belang dat je de juiste klei vindt én éénmaal je de juiste klei hebt, moet je ervoor zorgen dat die klei pakt. Je vormt je basis en daarop wordt je idee verder gebouwd tot het geheel dat je voor ogen had. Daarbij moet je er voortdurend opletten dat die klei blijft plakken en iedereen er steeds weer voor elkaar is. Je weet met wie je er aan begint, maar je weet niet hoe de groep zal verder evolueren en hoe iedereen zelf zal evolueren binnen de groep.

Een Kiwanisclub is een nieuwe dimensie creeëren in je levenswandel, waarbij we als doel stellen de kinderen uit onze regio die geen of weinig kansen krijgen, te ondersteunen. Daar wij het geluk gehad hebben om in onze jeugd alle kansen te krijgen, is het belangeloos inzetten voor kansarmen het minste wat we kunnen teruggeven voor alle kansen die wij gehad hebben. Daar waar de maatschappij te kort schiet trachten wij bij te springen. Daarbij trachten we zoveel mogelijk bij die kinderen zelf betrokken te geraken en hen letterlijk met de handen uit de mouwen te helpen. Een fantastisch gegeven, éénmaal je de warmte en de dankbaarheid van deze kinderen hebt kunnen ervaren. Maar ook het samenwerken met en voor elkaar, het stimuleren van de ander, opnemen van verantwoordelijkheden en het leren werken in groep. Ook omgaan met gemaakte afspraken, in de bres springen voor een ander en leren luisteren naar elkaar. Alle elementen die nodig zijn in het dagdagelijkse leven en die zorgen voor de kruiding van ons leven.

Daar we een gemengde club zijn zorgt dit voor een mooie doorsnede van de maatschappij en leidt dit tot op de dag van vandaag een schitterende samenwerking. De warmte en respect binnen de club zelf zijn de basis voor het blijven goed functioneren van deze groep.

Bert Vangheluwe, stichtend voorzitter Kiwanis Junior Wervik